MENU

ODKAZY
Kliknutím na obrázok otvoríte video

Streda 21. 11. 2018

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Vážení rodičia, milí žiaci základných škôl!

Využite  možnosť   navštíviť  našu     

Strednú odbornú školu elektrotechnickú 

na Rybničnej ul. č. 59 v Bratislave

 

vo štvrtok 29.11.2018 od 8,00 do 16,00hod.

Dozviete sa o možnostiach štúdia  v študijných programoch v perspektívnych profiláciách s podporou významných zamestnávateľov, o duálnom vzdelávaní a zároveň si pozrieť odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania.

Dopravné spojenie:

MHD : električkou č. 3, 5 smer Komisárky-Rača, prestúpiť na autobus č. 65, 59 smer Vajnory,  alebo električkou č. 2, 4 do Jurajovho Dvora,  prestúpiť na autobus č. 65  smer Rača, v špičke použiť autobus č.59   smer Na pántoch, vystúpiť na zastávke “Rybničná”.    

SAD   : v smere od Pezinka vystúpiť pod račiansko-vajnorským nadjazdom a pešo cca 500m,  v smere od Senca prestúpiť pri Zlatých pieskoch na linku č. 65 smer Rača, vystúpiť na zastávke “Rybničná”.

POTREBUJETE  ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ?

Napíšte               personalne@sose.sk; rsose@sose.sk;

Zavolajte            02/ 4488 2925; 4488 4106;

          
 

 

Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore z Európskeho sociálneho  fondu  a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného  programu Ľudské zdroje

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť:

študijné odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

s profiláciami:

silnoprúdová technika *

automatizačná technika *

* Obidve profilácie je možné študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

učebný odbor so zameraniami:

2683 H 11 elektromechanik  - silnoprúdová technika **

2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika

2683 H 15 elektromechanik - úžitková  technika

** Zameranie je možné študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

Duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi

Naša škola v šk. roku  2017/18 spolupracuje  so spoločnosťami
 
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Bratislava,  ŽELEZNICE SR a Západoslovenská distribučná, a.s. (člen skupiny ZSE)
 
na vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania v
študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
 s profiláciou na silnoprúdovú techniku
 

Kontakt :

Riaditeľ školy:

rsose@sose.sk                         02/4488 4106 

Personálne oddelenie:          

personalne@sose.sk                 02/4488 2925

Teoretické vzdelávanie

tv@sose.sk                               02/4488 1900     

 

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria