MENU

Krúžky

v školskom roku 2018/2019

Krúžok kultúrno - spoločenský

Krúžok anglického jazyka

Krúžok matematiky s podporou IKT

Krúžok výpočtovej techniky

Krúžok praktickej elektrotechniky

Krúžok kulturistiky a športových hier

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria