MENU

ODKAZY
Kliknutím na obrázok otvoríte video

Štvrtok 17. 1. 2019

 

          
 

 

Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore z Európskeho sociálneho  fondu  a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného  programu Ľudské zdroje

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť:

študijné odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

s profiláciami:

silnoprúdová technika *

automatizačná technika *

* Obidve profilácie je možné študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

učebný odbor so zameraniami:

2683 H 11 elektromechanik  - silnoprúdová technika **

2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika

2683 H 15 elektromechanik - úžitková  technika

** Zameranie je možné študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

Duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi

Naša škola v šk. roku  2017/18 spolupracuje  so spoločnosťami
 
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Bratislava,  ŽELEZNICE SR a Západoslovenská distribučná, a.s. (člen skupiny ZSE)
 
na vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania v
študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
 s profiláciou na silnoprúdovú techniku
 

Kontakt :

Riaditeľ školy:

rsose@sose.sk                         02/4488 4106 

Personálne oddelenie:          

personalne@sose.sk                 02/4488 2925

Teoretické vzdelávanie

tv@sose.sk                               02/4488 1900     

 

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria