MENU

ODKAZY
Ďalší partner v duálnom vzdelávaní

Ďalší partner v duálnom vzdelávaní

Od šk. roka 2021/2022 vstupila škola do spolupráce v duálnom vzdelávaní s národným dopravcom  

Železničná spoločnosť Slovensko. 

Viac informácií...

 

Zahájenie spolupráce v odbornom vzdelávaní

Zahájenie spolupráce v odbornom vzdelávaní

Združenie APPLiA a SOŠ elektrotechnická uzatvorili zmluvu o spolupráci pri vzdelávaní žiakov v pilotnom projekte "VÝCHOVA NOVÝCH SERVISNÝCH TECHNIKOV". 

Viac informáciií...  

10 dôvodov prečo študovať elektrotechniku

1. Neviditeľná sila

 

Človek si ani neuvedomuje, že elektrina nás obklopuje zo všetkých strán. Každá oblasť činnosti je závislá na elektrickej energii. ... Čítať celý príspevok

Nová profilácia : Elektrické zariadenia budov

 Ako jediná župná škola v Bratislavskom samosprávnom kraji

školskom roku 2022/23 plánujeme otvoriť

nový vzdelávací program v novej profilácii

Elektrické zariadenia budov

v rámci študijného odboru

2697 K mechanik-elektrotechnik.

foto : stavenik.sk

Profilácia je zameraná na :

-inteligentné inštalácie

-zabezpečovacie systémy

-vykurovanie,chladenie

-audio /video

-ovládanie smartfónom

-bezdrôtovú komunikáciu

-a mnoho ďalších oblastí

Získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pri ukončení štúdia.

 Štúdium je v rámci študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik. Tento odbor je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole a doplniť (aj ručne perom) poznámku  „EZB“.

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 911223

V školskom roku 2022/2023 prijímame žiakov na štúdium:

v študijných odboroch:

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

s profiláciami:

silnoprúdová technika

Do poznámky v prihláške uveďte spôsob akým chcete  študovať (duálnym vzdelávaním alebo  klasickým vzdelávaním

 elektrické zariadenia budov  (nová profilácia)

v učebnom odbore :

 2683 H elektromechanik  v zameraniach :

11 silnoprúdová technika *

Do poznámky v prihláške uveďte spôsob akým chcete  študovať (duálnym vzdelávaním alebo  klasickým vzdelávaním)

12 automatizačná technika

15 úžitková technika

 

*   možnosť študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

 

          
 

 

Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore z Európskeho sociálneho  fondu  a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného  programu Ľudské zdroje

Duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi

Naša škola  spolupracuje  so spoločnosťami
 
Železničná spoločnosť  Slovensko (ZSSK)   - nové od šk.roku 2021/22
ŽELEZNICE SR (ŽSR)
Západoslovenská distribučná, a.s. (člen skupiny ZSE)
 
na vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania v
študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
 s profiláciou na silnoprúdovú techniku
 

Kontakt :

Riaditeľ školy:

rsose@sose.sk                         02/4488 4106 

Personálne oddelenie:          

personalne@sose.sk                 02/4488 2925

Teoretické vzdelávanie

tv@sose.sk                                02/4488 1900

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie