MENU

ODKAZY
10 dôvodov prečo študovať elektrotechniku

1. Neviditeľná sila

 

Človek si ani neuvedomuje, že elektrina nás obklopuje zo všetkých strán. Každá oblasť činnosti je závislá na elektrickej energii. ... Čítať celý príspevok

Nová profilácia : Elektrické zariadenia budov

 Ako jediná župná škola v Bratislavskom samosprávnom kraji

školskom roku 2021/22 plánujeme otvoriť

nový vzdelávací program v novej profilácii

Elektrické zariadenia budov

v rámci študijného odboru

2697 K mechanik-elektrotechnik.

foto : stavenik.sk

Profilácia je zameraná na :

-inteligentné inštalácie

-zabezpečovacie systémy

-vykurovanie,chladenie

-audio /video

-ovládanie smartfónom

-bezdrôtovú komunikáciu

-a mnoho ďalších oblastí

Získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pri ukončení štúdia.

 Štúdium je v rámci študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik. Tento odbor je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole a doplniť (aj ručne perom) poznámku  „EZB“.  

 

Video o našej škole

Streda 28. 10. 2020

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 570030

Od 26. októbra 2020 do odvolania je prerušené vyučovanie na teoretickom vyučovaní  aj na odbornom výcviku .

Všetci žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

Jesenné prázdniny budú 30.októbra,  2., 6. a 9. novembra 2020

Rozhodnutie ministra školstva z 23.10.2020

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť:

študijné odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

s profiláciami:

silnoprúdová technika *

automatizačná technika *

 nové   klikni   elektrické zariadenia budov   nové   klikni

* Obidve profilácie je možné študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

učebný odbor so zameraniami:

2683 H 11 elektromechanik  - silnoprúdová technika **

2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika

2683 H 15 elektromechanik - úžitková  technika

** Zameranie je možné študovať klasickým alebo duálnym vzdelávaním

          
 

 

Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore z Európskeho sociálneho  fondu  a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného  programu Ľudské zdroje

Duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi

Naša škola  spolupracuje  so spoločnosťami
 
Západoslovenská distribučná, a.s. (člen skupiny ZSE)
 
na vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania v
študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
 s profiláciou na silnoprúdovú techniku
 

Kontakt :

Riaditeľ školy:

rsose@sose.sk                         02/4488 4106 

Personálne oddelenie:          

personalne@sose.sk                 02/4488 2925

Teoretické vzdelávanie

tv@sose.sk                               02/4488 1900     

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria