MENU

História školy Organizácia šk. roka 2021/2022 Vnútorný poriadok

História školy

Naša stredná odborná škola má dlhoročnú tradíciu. Jej história sa začala písať dňom 15. 9. 1929, kedy bola firmou Siemens Schuckert založená. Výchova kvalifikovaných robotníkov prebiehala v profesiách sústružník, zámočník a elektrikár až do roku 1945.

Rok 1945 sa stal medzníkom v hospodárskej i výchovnej oblasti. Po ukončení 2. svetovej vojny vznikol nový podnik BEZ, ktorý pokračoval v tradíciách a výrobnom programe firmy Siemens Schuckert.

Od 1. 9. 1945 sa začala odborná výuka mladého dorastu v učňovskom stredisku.

Terajší areál bol odovzdaný do užívania 1. 9. 1969.

V súčasnosti je zriaďovateľom Bratislavský samosprávny kraj. 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie