MENU

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola elektrotechnická
Email školy: rsose@sose.sk
Telefón: +421 2 4488 4106 - riaditeľ
+421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
+421 2 4488 2925 - personálne oddelenie
Adresa školy: Rybničná 59, 83107 Bratislavapedagogickí zamestnanci : e-mailová adresa :
Mgr. A. Gregoríková : gregorikova@sose.sk
Mgr. E. Jančich: jancich@sose.sk
Mgr. S. Čech-Špireková: cech-spirekova@sose.sk
PaedDr. K. Maťašovičová: matasovicova@sose.sk
Mgr. J, Surgáč: surgac@sose.sk
Ing. P. Horvát: horvat@sose.sk
RNDr. I. Gašpierik, CSc.: gaspierik@sose.sk
Bc. P. Šándor: hmov@sose.sk
I. Lonček : loncek@sose.sk
Bc. J. Sárkány: sarkany@sose.sk

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria