MENU

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  32.ročník Olympiády v anglickom jazyku v tomto školskom roku prebiehal online formou. Žiak našej školy Martin Šimonič sa umiestnil v OK OAJ Bratislava III v kategórií 2D na 1.mieste s postupom do KK OAJ kde bol úspešným riešiteľom.

  Congratulations!

 • Majstrovstvá Slovenska v boxe

  Majstrovstvá Slovenska v boxe

  Žiak II. ME/MP triedy Denis Varga získal 2. miesto v kategórii mladších dorastencov vo váhe do 80kg na Majstrovstvách Slovenska v boxe, ktoré sa konali  v dňoch 13.11.-14.11. 21 v Holíči.

  Gratulujeme!

 • Zahájenie spolupráce v odbornom vzdelávaní

  Zahájenie spolupráce v odbornom vzdelávaní

  Združenie Applia a SOŠ elektrotechnická uzatvorili zmluvu o spolupráci pri vzdelávaní žiakov v pilotnom projekte "VÝCHOVA NOVÝCH SERVISNÝCH TECHNIKOV"   Cieľom  projektu je znovu naštartovať a systematicky rozvíjať tento zaujímavý odbor. Študenti budú pracovať s najnovšími technológiami, špičkovým vybavením v spolupráci s výrobnými spoločnosťami zvučných mien, ktoré sú členom združenia, čo im zaručí, že budú o krok pred ostatnými.

 • Finále florbalového turnaja

  Finále florbalového turnaja

  Naša škola usporiadala finále krajského kola vo florbale chlapcov a dievčat o "Pohár predsedu BSK". Predchádzali mu predkolá za účasti 192 žiakov a žiačok stredných škôl bratislavského kraja. Podľa hracieho systému turnaja bolo 16 postupujúcich škôl rozdelených do dvoch chlapčenských a dvoch dievčenských skupín. Z každej skupiny postúpili prvé dve školy do finálového kola.

  Víťazi : chlapci zo SOŠ automobilovej DA z Bratislavy a dievčatá  z bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa z Bratislavy. Víťazom a víťazkám gratulujeme a všetkým zúčastneným družstvám a ich učiteľom ďakujeme za vytvorenie skvelej atmosféry, za podané hráčske výkony a tímového ducha.

   

 • Exkurzia

  Exkurzia

    Žiaci sa zúčastnili exkurzie do partnerského podniku BEZ Transformátory a.s. Cieľom bolo prezentovať jednotlivé pracovné činnosti pri výrobe distribučných transformátorov. Návšteva podniku sa stretla s pozitívnym ohlasom, pretože žiaci mali možnosť vidieť nové technologické postupy od návrhu až po skúšanie transformátorov. 

  Obr. zdroj BEZ Transformátory a.s.

 • Stretnutie elektrotechnikov

  Stretnutie elektrotechnikov

  V rámci zvyšovania úrovne odborného vzdelávania a osobného rozvoja sa náš učiteľ odborných predmetov Ing. Peter Horvát zúčastnil dňa 6.2.2019 špeciálnej akcie - II. regionálneho stretnutia elektrotechnikov západoslovenského regiónu.

 • Ďalší partner v odbornom vzdelávaní

  Ďalší partner v odbornom vzdelávaní

  Škola podpísala dohodu o spolupráci v odbornom vzdelávaní so Železničnou spoločnosťou Slovenska (ŽSSK). Predmetom je príprava žiakov v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky pre potreby spoločnosti. Slávnostné podpísanie dodhody sa uskutočnilo v sídle spoločnosti za účasti generálneho riaditeľa spoločnosti a riaditeľa školy. Tešíme sa na spoluprácu.

   

 • Ocenenie žiaka na BSK

  Ocenenie žiaka na BSK

  Dňa 30.1.2019 si žiak Martin Somorovský prevzal z rúk predsedu BSK p. Juraja Drobu pri príležitosti polročného vysvedčenia ocenenie najlepšieho žiaka školy za mimoriadne výsledky dosahované počas štúdia. Tešíme sa a gratulujeme!

    

 • Lyžiarsky kurz

  Lyžiarsky kurz

  V dňoch od 23.1.2019 do 28.1.2019  p. Surgáč so žiakmi III.ME/MP triedy absolvovali lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Oravice. Ubytovaní boli na chate Oravice 

 • High school Socca Cup

  High school Socca Cup

  Dňa 19.12.2018 sa 10 žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka celoslovenského turnaja SŠ s názvom High school Socca Cup v športovej hale SOŠ Pezinok, kde obsadili 5. miesto. Hráč Martin Brunner z II.ME/MP triedy bol vyhlásený za najlepšieho hráča celého futbalového turnaja. 

 • Vianočná kapustnica v Starej tržnici

  Vianočná kapustnica v Starej tržnici

  Dňa 4.12.2018 sa v Starej tržnici" pod záštitou BSK konalo podujatie pre pedagogických zamestnancov "Vianočná kapustnica". Podujatia sa zúčastnili aj naši učitelia, ktorí si pochutnali na vianočnej kapustnici a na iných vianočných špecialitách.

 • Krajské kolo v pretláčaní rukou

  Krajské kolo v pretláčaní rukou

  Dňa 16.11.2018 sa na našej škole organizovalo krajské kolo v pretláčaní rukou žiakov stredných škôl. V tejto súťaži veľmi dobrý výsledok dosiahol žiak IV.ME/MP triedy Nicolas Varga, ktorý sa v najťažšej kategórii umiestnil na treťom mieste. 

 • Obvodné kolá chlapcov a dievčat vo florbale

  Obvodné kolá chlapcov a dievčat vo florbale

  Na našej škole sa uskutočnili obvodné predkolá a obvodné kolá vo florbale chlapcov a dievčat stredných škôl "O pohár predsedu BSK". Obvodné kolo vo florbale dievčat sa odohralo 25.10.2018. Predkolá chlapcov sa uskutočnili 7.11.2018 a 8.11.2018, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Obvodné finálové kolo chlapcov, už bez účasti našich žiakov sa potom uskutočnilo dňa 15.11.2018.

 • Školské a obvodné kolo v stolnom tenise

  Školské a obvodné kolo v stolnom tenise

  Dňa 12.11.2018 sa na našej škole konalo obvodné kolo v stolnom tenise, do ktorého sa prihlásilo 32 žiakov. Víťazom sa stal Patrik Moravčík z III.ME/MP, na druhom mieste sa umiestnil Leonard Zavacký z II.ME/MP a Jozef Kus z I.ME/MP triedy obsadil tretie miesto.

  Menovaní žiaci sa zúčastnili dňa 14.11.2018 obvodného kola v stolnom tenise žiakov stredných škôl, kde boli taktiež úspešní. Vyhrali dva zápasy, ale vzhľadom k tomu, že mali horšie skóre ako súperi, finále im ušlo o malý kúsok. 

 • Etické dobrovoľníctvo - ako na to?

  Etické dobrovoľníctvo - ako na to?

  Dňa 5.12.2018 sa žiaci I.ME/MP triedy zúčastnili filmového predstavenia zameraného na dobrovoľníctvo pod názvom Etické dobrovoľníctvo - ako na to? Po ukončení filmu sa žiaci zapojili do diskusie zameranej k danej problematike. Podujatie sa konalo v priestoroch Súčasnej kultúry na Karpatskej ulici v Bratislave.

 • Antidráma - Plešivá speváčka

  Antidráma - Plešivá speváčka

  Dňa 27.11.2018 sa žiaci školy pod vedením Mgr. Gregoríkovej a Mgr. Čech-Špirekovej zúčastnili divadelného predstavenia "Plešivá speváčka" v mestskom kultúrnom stredisku Cultus Ružinov.

 • Strelnica

  Strelnica

  Dňa 22.11.2018 si žiaci III.ME/MP súťažili v streľbe na terč v Športovo - streleckom klube SAV Bratislava. Najlepšími strelcami sa stali Patrik Moravčík, Lukáš Schindler a Timotej Valalík.

 • Olympiáda v AJ

  Olympiáda v AJ

  Začiatkom novembra prebehla olympiáda v anglickom jazyku v jednotlivých ročníkoch v kategórii 2D. Víťazom a postupujúcim do okresného kola sa stal žiak II.ME/MP triedy Oliver Žoldoš, ktorý dňa 16.1.2019 v Spojenej škole de La Salle na Čachtickej ulici v Bratislave získal v Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku 2. miesto.

 • "Okupácia ´68" v Novej Cvernovke

  "Okupácia ´68" v Novej Cvernovke

  Žiaci našej školy dňa 24.10.2018 navštívili priestory Novej Cvernovky v Bratislave, kde sa zúčastnili v rámci projektu "Okupácia ´68" komentovanej prehliadky výstavy a následne prednášky s diskusiou, ktorou hlavnou témou bol rok 1968 a následná normalizácia.

   

 • Čítanie je in

  Čítanie je in

  V rámci projektu SVETY UKRYTÉ V KNIHÁCH  žiaci našej školy navštívili dňa 15.10.2018 Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici v Bratislave, kde sa zapojili do literárneho kvízu, prostredníctvom ktorého sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií zo života a tvorby najmä svetových autorov.

  Sprievodné slovo k jednotlivým kvízovým otázkam mal promotér dobrej literatúry Dado Nagy. Študenti vytvorili 10  skupín, ktoré medzi sebou súťažili. Najlepšie prvé tri skupiny boli knižne odmenené.  Podujatie bolo zábavné a poučné . Verme tomu, že chlapci, ktorí zvíťazili, sami si vybrali odmenu – knihu, ju  aj s radosťou prečítajú .

    

Kontakt

 • Stredná odborná škola elektrotechnická
  Rybničná 59, 83107 Bratislava
 • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
  +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
  +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie