MENU

Kliknutím na obrázok sa spustí prehliadka

   

  dielňa elektrotechniky a elektroniky                                  učebňa elektrického merania - silnoprúd

   

 

   učebňa PC sietí                                                                 učebňa silnoprúdu, smart technológií

   

    

   učebňa grafických systémov                                            učebňa elektrického merania

         

 

   dielňa silnoprúdu I                                                           učebňa technického a programového vybavenia počítačov

   

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie